english versionwersja polska bandcontactsmusic mp3promolinks
PhotoVideoPressRider
українська версія Вiтаємо на офiцiйному сайтi БУРДОНу. Заснований в 2002 роцi у Львовi фольк бенд спецiалiзується на виконаннi схiдно-європейської i зокрема карпатської народної музики, та джерела його iнспiрацiй знаходяться на теренах мало не цiлої Європи - вiд Скандинавiї до Балканiв. Про гурт

wersja polska Witamy na oficjalnej stronie kapely folkowej BURDON. Powstały w 2002 roku we Lwowie zespół specjalizuje się przede wszystkim w wykonywaniu ludowej muzyki Karpat, ale żródła jego inspiracji rozciągają się na przestrzeni niemal całej Europy, od Skandynawii po Bałkany. Dalej

english version Welcome to official site of western Ukrainian folk band BURDON. The group specialized first of all on perfoming Carpathian traditional music with a strong modern influences, but the roots of their inspirations are based on folklore from the whole Europe, through Scandinavian to Balkans. Read more


Додайте нас:
Facebook
Google+
YouTube
VK